115 çocuk anne için soruşturma izni vermeyen Vali Şahin: 15 yaşın üstündeki doğumlar yasaya uygun

Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

Sence çocuk doğmadan önce evlenmek için nasıl bir sebep bulmuş olabilirler?

MADDE 126.- Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

MADDE 128.- Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

Yani evlenmek için 16 yaşını doldurduğunda mahkemeye başvurabilirsiniz. Bundan önce olmaz.

/r/Turkey Thread Parent Link - cumhuriyet.com.tr