2/3 av det norske invasjonsforsvaret - på ett bilde!

En invasjon av Norge i seg selv er lite realistisk. Men, gitt et hypotetisk scenario hvor det blir konflikt mellom Russland og Nato i øst-europa, feks i de baltiske statene, kunne Russland hatt interesse av å okkupere deler av finnmark, sverige, Finland og Polen, i tillegg til baltikum for å legge press på Natos reaksjonsstyrker. Russland har store styrker i nærheten av disse områdene fra før, mens Nato må mobilisere og forsvare et stort område samtidig. Russland har tette bånd med Iran og Kina. Hvis Iran og Kina kom på banen samtidig med aggressive militære operasjoner i midtøsten og asia samtidig, feks invadjon av Israel og Taiwan, ville Nato og USA hatt store problemer med å håndtere alt samtidig.

/r/norge Thread Parent Link - i.redd.it