Amerikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA. Naturlig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Her er avtalen: https://www.regjeringen.no/contentassets/0a7035b6c001426daf41e6158e8f9b4c/tilleggsavtale-mellom-kongeriket-norges-regjering-og-amerikas-forente-staters-regjering-om-forsvarssamarbeid.pdf

" 4. Når et medlem av de amerikanske styrkene, eller en medfølgende, blir gjenstand for straffeforfølging av norske myndigheter, skal jurisdiksjonen utøves av norske ordinære domstoler."

Slik jeg leser det har norske påtalemyndighetene ansvar for å straffeforfølge soldater for det som skjer på norsk jord, men amerikanske myndigheter har ansvar for å straffeforfølge soldatene for det som skjer "internt". Alstå på basen eller mellom de amerikanske soldatene, uavhengig av om de er i tjeneste eller ikke.

/r/norge Thread Parent Link - aftenposten.no