Brå presenterar studie om dödliga skjutningar

Brottsförebyggande rådet, Brå, har fått i uppdrag att utreda utvecklingen av det dödliga skjutvåldet i Sverige. I dag presenteras deras studie.

I studien har man jämfört dödsskjutningar med andra 22 europeiska länder under 19 år, mellan 2000 och 2019, och kommit fram till att Sverige ligger på högst nivå när det gäller dödligt skjutvåld.

– Ökningen som Sverige redovisar går inte att se någon annanstans i Europa. Sverige har rört sig från botten till toppen i Euorpas statistik, säger Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå.

Håkan Jarborg, polismästare i polisregion Syd, kommenterar resultatet:

– Tyvärr bekräftar det vi tidigare sett, att ökningen i Sverige är unik, säger han.

/r/sweden Thread Link - svt.se