Det er kjønnsdiskriminering å hevde at menn er kvinner - Kari Jaquesson

Debatten blir veldig opphetet i Norge ettersom vi ikke har et like bra skille for "Gender and sex" i dagligtalen.

"Hvorfor kan man ikke bare si, "Ok, hvis du føler deg som kvinne så er det ett fett hva du ter deg som?" og slutte å henge seg opp i det? " : Det blir problemer rundt tilrettelegging og tilgjengelighet. Skal det være 3 garderober på frognerbadet? Kan enkelte velge hvilken garderobe de skal gå i? Hvis en biologisk kvinne identifiserer seg som en mann, skal hun da kunne gå uten overdel offentlig? Skal barn få velge selv i tidlig alder? Hva gjør man med foreldre med "egne forventninger"? Det er uendelig mange problemstillinger som følger besluttningen,,,,i begge retninger. Jeg har ikke svaret på noen av de spørsmålene, men dette er en veldig vanskelig diskusjon som må tas.

/r/norge Thread Parent Link - aftenposten.no