Diskusjon rundt utleie av El-sparkesykkel

Jeg kan kun prate for hvordan det er i Praha, og her er det største irritasjonsmomentet nettopp det at turistene ikke følger oppfordringen til Lime om å alltid sette scooteren fra seg på en slik måte at den ikke blokkerer eksempelvis fortau, dører, og trikkestopp. Det er også noen problemer knyttet til at folk kjører dem på fortauene; gjerne i kombinasjon med alkohol, siden en stor andel turister kommer hit utelukkende for å drekka. Jeg har allerede sett en del scootere som har blitt smadret til småbiter av sure fotgjengere.

Og ja, jeg nevner spesifikt turister fordi Lime er såpass dyrt sammenlignet med andre reisemidler at det ikke er snakk om at tsjekkere gidder å bruke penger på dem

/r/norge Thread