För att kostnaden för invandring skall vara +-0 måste 72 % av de utrikes födda förvärvsarbeta. År 2006 var siffran 57 % år 2013 63,4 % (Se länk till SCB i kommentarerna)

Alla våran älskade Tino...

Skrönan att invandrare kommer i arbete efter sju år upprepas envist av media trots att det redan visats vara fel.

Tino motsäger inte källan utan har problem att förstå skillnad mellan median och medelvärde.

Inget västland är sämre på att integrera invandrare på arbetsmarknaden än Sverige.

Tino glömmer att nämna att det enbart gäller invandrare som är över 64 år eller precis kom till Sverige innan de är 21 år gamla. Vilket har mer att göra med svenska pensionsystem att folk över 65 inte särskilt ofta jobbar i Sverige.

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/01/daily-chart-15

Lågavlönade bidrar mindre till offentlig sektor och samhällsekonomin än högavlönade. Inkomst är ekonomins mest centrala variabel, ett mått som sammanfattar viktiga variabler som andel i jobb, arbetade timmar och produktivitet i en siffra.

Där Tino är mest subjektiv och försöker undvika faktiskt information - t.ex. att svensk arbetskraftsinvandring har dubbel så hög lön och utbildning som en svensk invånare.

Enbart anhöriginvandring till flyktingar som har svårt att bidra till svenska samhället ekonomiskt - i genomsnitt har invandrare tillräckligt hög lön och får tillräckligt ofta jobb för att bidra.

Samstämmig forskning har visat att invandring är en nettokostnad.

Där Tino enbart hänvisar till Jan Ekberg, som Tino alltid gör, medan all annan forskning pekar på en nettovinst.

[immigrants cause] fiscal gains in many European OECD countries, in particular in Belgium, France and Sweden, which would see a budget impact of more than [+] 0.5% of GDP.

http://www.oecd.org/migration/mig/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf

Fler länkar, som bland annat tar upp den OECD-rapport som länkats här i tråden, och påpekar att den "trötta skrönan att OECD säger att svensk invandring är lönsam" inte stämmer:

Tino försöker i dessa länkar påstå att det är en nettokostnad i OECD-rapporten på grund av flyktinginvandring, då OECD inte tog med den kostnaden i en av tabellerna - och ansåg att det var bevis nog för att påvisa en kostnad i en annan tabell, där Tino istället pekade på "accrued items" än flyktingar.

Där OECD rapporten pekade på att en typ av analys så går det att se invandringen som negativ i jämförelse om personerna ifråga var födda i landet, baserat på att invandrare oftare tar lån än lokalt födda.

Alltså försöker Tino lura sådana som dig genom att helt undvika frågan och sedan hänvisa till något som inte stämmer.

Då OECD tydligt visar upp en helhetsvinst, även inkluderat flyktingar, för flertalet europeiska länder - enbart med möjliga kritiken att om invandrarna hade varit kloner i länderna som de migrerade till så skulle vinsten vara högre.

[immigrants cause] fiscal gains in many European OECD countries, in particular in Belgium, France and Sweden, which would see a budget impact of more than [+] 0.5% of GDP.

http://www.oecd.org/migration/mig/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf

/r/sweden Thread Parent Link - eso.expertgrupp.se