Hvorfor er assosiasjons-bombing og svartmaling blitt så populært?

Det er en tråd som er pinned på diskusjon.no som jeg syns har noen ganske gode punkter:

Du skal ikke angripe personen, men argumentet.

Du skal ikke forvrenge eller overdrive et argument for å gjøre det lettere å angripe.

Du skal ikke bruke enkelthendelser til å bevise regelen.

Du skal ikke bruke konklusjonen som premiss.

Du skal ikke hevde at noe er årsaken bare fordi det skjedde først.

Du skal ikke begrense svaralternativene.

Du skal ikke hevde at noe er sant fordi vi ikke vet at det er usant

Du skal ikke gi andre bevisbyrden for dine påstander.

Du skal ikke anta en sammenheng som ikke er logisk bevist

Du skal ikke hevde at flertallet har rett.

Allerede i denne tråden er enkelte i gang med person og ikke sak.

/r/norge Thread