Kur'ana göre dünya düz mü?

O Rabbiniz, sizin için yeryüzünü bir döşek, göğü de bir binâ yaptı. Gökten yağmur indirip onunla size rızık olarak çeşitli meyveler, ürünler çıkardı. O halde, siz de gerçeği bile bile Allah’a ortak koşmayın! Bakara 22 Bu ayet ile Dünya’nın şekli arasında nasıl bir bağlantı bulduğunu anlayamadım. “Göğü de bir bina yaptı” Canlıların içinde yaşadığı atmosferi temsil ediyor (metafor)

Yeryüzünü de yayıp genişlettik, üzerine sağlam, sarsılmaz dağlar yerleştirdik ve orada rengi, tadı, şekli ölçülü her bitkiden ürünler bitirdik. Hicr 19 Yeryüzünün yayılıp genişletilmiş olması düz olduğu anlamına gelmez. (Doğrusal bir yol ile yayılmak zorunda değil, küresel olarak yayılmıştır)

Tâ-Hâ 19 Zuhruf 10 - Ayette yeryüzü için kullanılan beşik kelimesi Dünya’nın düz olduğunu değil, yeryüzü şekillerinin düzlüğünü temsil eder.

Evrimağacı gibi sitelerde ayetler çarpıtılarak ve değiştirelerek yayınlanıyor. Ayetlerin meallerine kuranmeali.com dan bakabilirsin (tefsirlerine de bakmanı öneririm)

/r/MuslumanTurk Thread Parent Link - i.redd.it