Mediji: Angela dala zeleno svetlo, Nemci naoružavaju Kosovo

Sloba nas nije naoružao do zuba i nije ni pokušao da pregovara.

Ne razumem šta ti predlažeš? Da pokušavamo da pregovaramo sa kim tačno? Ako "izbacimo Nemačku iz pregovora".

Nije nas Sloba "naoružao do zuba", ali je pretio nasiljem, što bi bio bukvalno jedini efekat naoružanja. Jer nam ono sigurno ne bi ni u kom smislu poboljšalo izglede da bilo šta uradimo.

Maksimalno naoružana Srbija bi u svakom slučaju bila sravnana sa lakoćom od strane agresorskih sila.

Šta je tvoja opcija, da se naguzimo i da nastavimo sa ovim ponižavanjima, gde nam je "medijator" našminkana naci država sa istim ciljevima kao i u oba svetska rata?

Šta je tvoja opcija? Da zaratimo i jebu nam majku. I šta onda?

To je po tebi pametno?

Eno ti Ukrajine, znaju da je Krim izgubljen, neprijatelj im ima najveći nuklearni arsenal na svetu, ali i dalje ne uzmiču.

Apsolutno neuporedive stvari. A neprijateljev nuklearni arsenal je irelevantan jer ga nikada ne bi iskoristili u tom konfliktu.

/r/serbia Thread Parent Link - b92.net