Megatråd - Coronavirus [2020-04-05]

Saxat från AB; "Reviderade officiella dödssiffror vittnar om att antalet döda i covid-19 hittills har varit klart högre än tidigare rapporterat. Det framgår av en granskning som TT har gjort. Exempelvis den 25 mars redovisades att den dittills inrapporterade totala dödssiffran i covid-19 var 42. Men efter revidering var den egentligen 97 redan då. Dagen efter rapporterades 66 avlidna, men efter revidering 124. Och ungefär så håller det på.

På lördagen rapporterades att 373 hittills har dött. Om eftersläpningen blir lika stor för den noteringen betyder det rent matematiskt att den verkliga siffran skulle visa sig vara cirka 750 döda."

/r/sweden Thread