Någon i Malmö som vill ses?

Tack för ett svar som är trevligare i tonen än andras. Vi alla har problem av olika natur, det som gör mig riktig irriterad och frusterad är den här attityden bland människor (framförallt bland unga) att de anser sig ha rätt till socialt umgänge totalt obehindrat under pandemin och de ställer sig totalt oförstående när de får kritik för sitt beteende.

Förstå mig rätt här, jag sympatiserar med OP faktiskt, för jag vet själv vilken jävla mardröm det är att brottas med depression och ångest men samtidigt så är jag också kritisk till själva idén om att eftersöka nya kontakter på reddit för promenader och fika. Jag hoppas att du förstår min ståndpunkt lite bättre.

/r/sweden Thread Parent