Norge til salgs

Nei, middelklassen blir mindre pga lønningene går ned. Har ingenting med skatte de rike betaler. I USA har de ett svært dårlig skattesystem men det skal sies at heile samfunnet deira er bygd opp annerledes. Land skulle gjort som Norge og Skandinavia generelt sett ettersom vi har det svært svært bra her.

Det er gøy at man faktisk kan bli "nedstemt" i en kommentar der det meste jeg sir er fakta (med litt forsterkning) og flere eksperter sir akkurat det samme.

Grunnen til jeg skriver "ingen" og "alle" er for å forsterke meningene mine som er ganske vanlig når man skrive fra ett synspunkt.

Jeg har ikke noe imot å betale skatt(syns riktignok at vi bruker penger på for mye tull her i Norge). Men om man tjener mye må man nesten betale 50% av inntekten sin til staten. Når man nærmer seg 50% i skatt så nærmer man seg tyveri i mine øyne. Da er det nesten sån man jobber for staten og ikke segselv... Det er riktignok lavere skatte-satser når det kommer til utbytte fra aksjer osv.

Grunnen til Norge bør ha ett større klasseskille er for å bli mer konkurranse dyktig når det kommer til arbeidsmarkedet og eksport. Pr.dags dato så er merkevara til Norge kvalitet og presisjon, for det er ikke så økonomisk kunstig å produsere varer i Norge. Skal nevnes at kronen har blitt svakere siste årene, dette er positivt for eksporten.

Om man er snekker så tjener man som regel 180-210,-, en rørlegger tjener kanskje 210-230,-, en fabrikkarbeider tjener kanskje 160-180,-. Når en økonom/ingeniør osv tjener kanskje 250-280,-. Når man har en så dyr arbeidskraft på bånn og det er så liten avstand opp til de høyere utdanna jobbene så fører det til at det blir svært dyrt å drive fabrikker osv i Norge. Hadde forskjellen på lønnen til fagarbeidere og høyskoleutdannet vært større hadde vi stilt oss sterkere på verdensbasis. Selvom vi får større klasseskille så betyr ikke dette nødvendigvis at levestandarden går betydelig ned.

Og for dere som er ignorante og sir at ingeniører, økonomier osv tjener så bra i Norge så er det feil. Ja de tjener mer enn de fleste, men drar man over til England så tjener en Ingeniør betydelig mer enn en fagarbeider.

Men for all del vi har det bra i Norge og vi kommer nok ikke til å få det dårligere heller. Samfunnet, styringssystemet og økonomien i Norge kommer til å gå bra i lang tid framover til tross for all hausinga til pressen. Så tror ingen trenger og bekymre seg så alt for mye.

/r/norge Thread Parent