Räck upp handen alla som inte orkar se partidebatter mm därför att ni inte orkar se politiker som beter sig som småbarn i sandlådan.

Det är också fullt möjligt att man anställt fler personer, men att den då ökande efterfrågan gör att priserna i förlängningen går upp och man får mindre för pengarna. Inte ovanligt genom ökade andel bemanningspersonal.

Antingen så måste folk släppa idén att man kan styra saker eller så får staten ta tillbaka kontrollen på de områden man vill ska styras. För en konkurrensutsatt marknad kan man inte styra särskilt mycket. I alla fall inte utan vattentäta skott mellan staten och näringslivet. Det är bara gå tillbaka 10 år och kolla på vård, skola, omsorg, post, järnväg, energi o.s.v. och konstatera att det är samma debatt som idag och samma som det kommer vara om 10 år.

/r/sweden Thread Parent