/r/Serbia sveopšta diskusija (random discussion) - Apr 14, 2021

U principu sam više u kontaktu sa ženama nego sa muškarcima. Najbolji prijatelji su mi ženskog pola, dobar sam sa dosta devojaka, obično sam ih upoznao preko najboljih drugarica i drugarica iz srednje.

U srednjoj je bilo preko 20 devojaka u odeljenju, odrastao sam okružen ženskom rodbinom tako da sam jednostavno navikao na njih, ne pravim neku razliku između njih i likova kad je prijateljstvo u pitanju.

Imam i muško društvo naravno ali sa njima sam ređe u kontaktu, kad zasednemo uživo se ispričamo tako da smo bliski bez da se često čujemo.

Što se tiče kontakta gde ima šanse za muvanje to je obično u nekom širem društvu gde upoznam dosta novih ljudi.

/r/serbia Thread Parent