Uppdrag granskning avslöjar: Flera barn har fått skador i transvården

Att stoppa en pubertet är en stor förändring och inte riskfritt, se källa tex där de tar upp detta:https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/inrikes/karolinska-stoppar-hormonbehandling-av-barn-med-konsdysfori Utöver exempelvis risk för, infertilitet, benskörhet spelas även ångeraspekten in. Finns ett flera fall där personer ångrat sig men de kan inte återgå till hur de var innan behandlingen, där tjejer exempelvis har basröst som de lider av sedan. Det har även sagts att: "De studier som gjorts är små, okontrollerade observationsstudier med låg evidens för att behandlingen har önskad effekt", källa:https://www.gp.se/ledare/transv%C3%A5rden-till-unga-brister-i-etiken-1.46340422

Rent förnuftigt vet vi inte alla risker än, som långsiktiga risker, då mer behövs forskas kring detta.

/r/sweden Thread Parent Link - svt.se