Weekly help thread - May 09, 2022

[OPINION] Sa tingin ko, isa sa mga pinakamalaking rason kung bakit natalo ang kampo ng LeniKiko ay dahil sa kanyang platapormang transparency para sa mga pulitiko.

Don't get me wrong... it is a very good platform reform but these political dynasties + greedy politicians won't let anyone takeaway their power.

I think VP's platform should focus more on Marcos and other reforms at first. Kaibiganin niya muna yung mga corrrupt politicians. At the middle of her term, let the senators create this new law that would forbade political corruption.

Alam naman natin siguro kung gaano katalamak yung korapsyon sa bawat probinsya. Lagi-lagi na lang may vote-buying/fanatics. If they want to stay in power, they will suport Marcos. (THEY DID!!!)

In the end, it is Leni vs everybody.

/r/Philippines Thread