Şu ermeni soykırımı olayını bana bi aciklayin aga

Öncelikle Tunceli isyanı hakkında bilgi sahibi değilim. Yalnızca wikipediaya göz attım ve bu nedenle olasılıklar üzerine bir şeyler ifade edebilirim. Bu olayda dört temel sorun var gibi görüyorum: grup tanımı, geriye yürümezlik, esaslı kısım ve özel kast. Grup tanımıyla başlarsam Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yer alan Tunceli ilindeki isyan eden kişilerin grup olarak tanımlanması mümkün müdür? Genelde grup tanımları çevresinden ayrıştırıcı şekilde ulusal, etnik, dini gibi temellere dayandırılıyor. Buradaki isyan eden grup, soykırımın konusu olan grup tanımına girebilir mi? Olaydan anladığım diğer kişilerden ayıran, ayrımcılığa altyapı sağlayan bir özellikleri bulunmuyor. Yalnızca bu kişiler Tunceli'de bulunan bir grup isyancı. Bu nedenle soykırımın aradığı ayrıştırılmış gruplara pek girmiyor gibi görünüyor. İkinci olarak geriye yürümezlik konusunu yukarıda anlattığım için tekrar girmiyorum. Üçüncü olarak esaslı kısım konusuna gelelim. Esaslı kısım tanımı da kendi içinde sorunlu. Neye göre esaslı olduğu net değil. Yüzdelik olarak ele alınsa Çin için milyonlar göz ardı edilecekken küçük toplumlarda birkaç yüz kişi bile esaslı olabilecek. Coğrafik olarak da ele alınabilir ama bunun da tartım oldukça zor. O yüzden bu kısım için grubun gelişimini büyük çapta engelleyecek, sona erdirecek nitelikte diyerek yuvarlak bir sınır belirliyoruz. Burada bilmemiz gereken bazı şeyler var. Tunceli nüfusu toplam kaç bin kişi, kaç bin kişi ölmüş veya göç ettirilmiş, olay sonrası bölge nasıl devam etmiş, Tunceli'deki üreme ve o grubun işleyişi sona erme noktasına gelmiş mi, kalan sağların cinsiyet dağılımları dahi önem taşıyor. Bu sorulara vereceğimiz cevaplar bu sorunu daha net görmemizi sağlayacak. Son olarak özel kast konusunda o grubu yok etme imkanı varken ne yaptığı sorusu önemli. Mesela yalnızca isyanı bitirici nitelikle mi güç kullanılıyor, o bölgeyi tamamen yok etmek mi istenmiş yoksa ana gaye isyanı sona erdirmek mi, herkes öldürülmüş veya göçe sürüklenmiş mi, oradaki yaşam bitirilmeye çalışılmış mı gibisinden sorular ortaya çıkıyor. Unutmadan belirteyim her değişkene diğerlerini göz ardı ederek bakıyorum. Genel bir şekil çizdiğimde tahminim yine soykırımın oluşmayacağı yönünde. Grup tanımına girmeyişi, özel kastı kanıtlamak için yeterli sebebin bulunmaması gibi nedenleri görüyorum. Aksi tartışmaya açık ancak çok detaylı bir incelemeye tabi tutulması gerekli. Örneğin Ruanda için görülen soykırım konulu dava dosyasının tamamı hocamın ifadesiyle yüzlerce sayfaymış. Şimdi bu denli incelenmesi gereken konuları birkaç satırda anlayabilmek mümkün değil. Ayrıca hem Ermeni olaylarında hem de bu olayda insanlığa karşı suç da düşünülmeli. UCM iki suç için de aşağı yukarı aynı cezaları veriyor diye hatırlıyorum. Soykırım diyemediğimiz için olayların aklandığını düşünmemek gerekli, pek ala insanlığa karşı suç bulunabilir. .

/r/KGBTR Thread Parent