Er det noen som har oversikt over Norwegian-konflikten?

Saken går egentlig på sikkerhet, arbeidsavtaler for skandinaviske piloter, og hvem som har personellansvar for piloten. Alle de skandinaviske pilotene til Norwegian (NAS) er nå ansatt i datterselskapet Norwegian Air Norwegian (NAN) som drifter de Skandinaviske innenlandsrutene.

Norwegian trenger mer flyvninger og høyere produktivitet for å overleve i flymarkedet de neste ti årene. På grunn av dette trenger de også nye fly. For å få finansiert disse flyene, må Norwegian skape en oversiktlig struktur for banken slik at de kan vurdere risiko og innvilgelse for finansieringen. Norwegian må derfor gjøre endringer i selskapet og da spesielt i organisasjonsstrukturen. På grunn av forskjellige krav på hvor EU- og EØS-piloter kan fly flyene osv. har derfor Norwegian opprettet tre nye datterselskap under NAN.

Problemet i denne organisasjonsstrukturendringen er hos de Skandinaviske, men i all hovedsak, norske pilotene. Med den nye strukturendringen, mener Parat at pilotene ikke forhandler med sin "egentlige arbeidsgiver" og derfor hvem pilotene skal undertegne arbeidsavtaler med for at disse skal være gyldige. Derfor frykter Parat for pilotenes faste jobber i fremtiden.

Parat mener at NAS er pilotenes egentlige arbeidsgiver pga. personalbestemmelsene som blir gjort i selskapet som en helhet. Norwegian mener på sin side at NAS er et holdningselskap, altså at NAS ikke driver noen form for operativ virksomhet, men skal fungere som et bindeledd mellom alle selskapene. På grunn av usikkerheten i dagens situasjon, ønsker Parat derfor at arbeidsavtalene skal bli bundet opp til moderselskapet NAS.

Det skal være sagt at Parat ønsker "likeverdige avtaler i Skandinavia og konkurranse på like vilkår og felles karrieremuligheter og fleksibilitet for piloter i hele konsernet". Dette er et problem for hele Norwegian-gruppen fordi dette i prinsippet betyr at danske og svenske piloter skal ha norske tariffavtaler, noe som hadde skapt store kostnader for NAS i tillegg til å skape farlige situasjoner ellers i verden. Bare tenk hvis f.eks et Rumensk selskap hadde ansatt norske piloter og at disse norske pilotene kun hadde krav på en rumensk arbeidsavtale.

Dette er hvordan jeg har forstått situasjonen, korriger meg gjerne hvis det er noe feil informasjon her

/r/norge Thread