Frågor om anti-invandrings åsikter

  1. Kort svar: Jag tror inte att mångkultur i den form som den existerar i Sverige funkar.

    Långt svar: Jag bor sedan en längre tid i ett land i östra Asien. I ett land med en väldigt homogent kultur som är till mycket influerad och baserad på en religion väldigt främmande till sin egen kulturs bakgrund. Detta gör det väldigt lätt att uppfatta sin egen kultur, vad som är bra och dåligt med sin egen kultur.

    Den väg jag ser att Sverige är på väg mot tror jag inte kommer fungera, en gemensam kultur är fungerar både som klister som håller ihop samhället och som glidmedel för att samhället ska fungera så friktionsfritt som möjligt. Jag tror att vi kommer se enorma problem med exempelvis synen på jämställdhet och synen på kvinnor hos de män som anländer till Sverige nu i och med den mycket dåliga integrationen de kommer att få.

Jag är egentligen väldigt positiv till invandring men den mängd Sverige tar in är inte kompatibelt med den väldfärd och de höga trösklarna till allt som Sverige har idag.

  1. Självklart, förmågan att ta hand om människor som av olika skäl(dock inte ekonomiska) är något som alla borde vara stolta över. Dock tycker jag det är fel att vi tar hit folk på permanent basis på grund av att det är oroligt i en del av landet, då tycker jag det är bättre att bistå ekonomiskt till flyktingläger i närområdet, det är ofattbart hur mycket vi skulle kunna göra för så otroligt löjligt många fler i närområdet för de pengarna som vi investerar i asylanter som kommer hit.

Jag tycker istället att vi borde ta hit främst flyktingar som inte kan vara kvar i regionen över huvud taget, exempelvis tolkarna i Afghanistan.

  1. Fokus på tycker jag låter väldigt märkligt. Jag tycker att vem som helst ska få komma hit förutsatt att de kan försörja sig själva. Att lära sig Svenska (eller kunna Engelska) ska vara ett krav och SFI ska inte vara gratis (dock väldigt billigt)

  2. Det finns enorma outnyttjade resurser i Sverige, över 400 000 utan jobb. Skulle man på något sätt kunna använda de resurserna så skulle vi säkert kunna fortsätta med en väldigt hög invandring.

OM det inte hade varit för bostadsbristen

/r/sweden Thread