Tư vấn mua Iphone

VẬY M XEM VIDEO THẤP DỮ TA!! SAMSUNG TAO CHỈ DÙNG DÒNG NOTE VÀ S. 2 CON GẦN NHẤT LÀ NOTE 20 ILTRA VÀ S22 ULTRA TAO BẬT 8K-24FPS LÊN QUAY MÀ NHƯ SHIT... NÊN MÁY SAMSUNG TAO ĐỂ XEM YOUTUBE LÚC RÃNH HÀ. CHỨ CHỤP ẢNH ÉO DỪA MẮT CÒN QUAY VIDEO TỆ CỰC. NHƯ TRANH SƠN DẦU OA..

BÌNH THƯỜNG XEM PHIM HAY YOUTUBE TAO XEM TRÊN IMAC 24 M1-. CHỈ KHI NẰM TRÊN GIƯỜNG THÌ VỚI TAY CẦM CON SÂMSUNG S 22 ULTRA COI YOUTUBE CHÚT ĐỈNH HÀ. CHỨ CẦM IPAD NẶNG QUÁ RƠI VÀO MẶT HOÀI...

SAMSUNG CHỈ GIỎI QUẢNG CÁO QUÁ ĐÀ THÔI. CHỨ CHẤT LƯỢNG TỪ GIA CÔNG BÊN NGOÀI- ĐẾN HIỆU NĂNG BÊN TRONG THÌ THUA APPLE 100 NĂM!! HÀNG MỸ VẪN NHẤT MẦY ƠI!!....

S22 ULTRA BAN ĐÊM MÀ BẬT CAMERA LÊN Y NHƯ MẦY PHỦ 8 LỚP SƯƠNG MÙ LÊN CAMERA DỊ ĐÓ. CÒN BẬT FLASH THÌ ĐỠ HƠN NHÌN CHUNG VIDEO HAY ẢNH NÓ BÊT BỆT CHỨ ÉO SẮT NÉT NHƯ IPHONE!!. DÙ TAO BẬT MAX MỌI SETTING RỒI!!. KIỂU CAM NÓ DỊ ĐÓ.!!.... ... NÊN QUAY PHIM CHỤP ẢNH TAO CỨ IPHONE LÀM TỚI. NÉT TỪNG SỢI LÔNG. ĐẶC BIỆT DÙNG QUAY PORN- NÉT TỪNG SỢI LÔNG XEM KÍCH THÍCH MẮT DÃ MAN!. CHÂN THỰC! MÀU DA ĐỒ ....

/r/TroChuyenLinhTinh Thread Parent