ISIS Executed 8 Dutch fighters on Friday, 26 of Feb After fights with Iraqi leaders in #Raqqa and they arrested more Dutch fighters

More on the internal quabble in Dutch here. It says it's a quick translation of the Raqqa Being Slaughtered Silently post, which I don't know where to find. Anyway:

Nederlandse IS-strijders zijn zo talrijk dat zij hun eigen groep konden vormen die in staat was om meer Nederlanders van Marokkaanse origine te rekruteren. Hun aantal groeide uit tot zo'n 75. Ze hadden hun uitvalsbasis in een manege in Al Furousiya in Raqqa. De groep geraakte gaandeweg geïsoleerd. Ze volgden nog wel de regels van IS maar ze leefden op gespannen voet met de Irakezen binnen IS.

De situatie escaleerde een maand geleden toen een patrouille van de Elektriciteitscentrale (de nieuwe basis van de IS-veiligheidsdienst van district 11) naar het Nederlandse kamp in Al Furousiya trok. Ze arresteerden een van de Nederlanders, een erg jonge nog, en ondervroegen hem. Hij werd ervan beschuldigd dat hij wilde ontsnappen en dat hij anderen aanzette om hem te volgen.

Later dezelfde dag keerde de patrouille terug en arresteerde nog twee Nederlanders. De volgende dag werd een van de arrestanten doodgeslagen tijdens het verhoor. Toen het nieuws het Nederlandse kamp bereikte trokken zij onmiddellijk naar het kantoor waar het verhoor had plaatsgevonden. Dat kantoor staat onder controle van de Irakezen. Er brak een vuurgevecht uit.

De situatie escaleerde snel: de Nederlanders stonden recht tegenover het leiderschap van IS, in het bijzonder bevelhebber Ahmed Al-Iraqi. De Nederlanders beschuldigden het leiderschap ervan dat de Iraakse leiders de kant kiezen van de Iraakse IS-strijders tegen de Europese IS-strijders.

De dag daarop trok Abu Labib Al Amnim, gezant van de kalief, naar Al Furousiya, om met de Nederlanders te praten en te proberen het conflict op te lossen. Maar hij was nog maar pas toegekomen of de Nederlanders doodden hem. Zij zagen dat als vergelding voor de dood van hun kompaan die tijdens het verhoor was gedood.

De Nederlanders weigerden te zeggen wie precies Abu Labib had gedood. Het IS-leiderschap in Raqqa bracht het leiderschap van IS in Irak op de hoogte van wat er gebeurd was, en dat er 'fitna' (tweestrijd) was tussen de Europese migranten en het Iraakse leiderschap in Raqqa.

Het IS-leiderschap in Irak beval prompt de aanhouding van alle Nederlanders en beval een verhoor om te achterhalen wie Abu Labib had gedood. Anders zouden alle Nederlanders uit IS worden gezet, en beschuldigd van het zaaien van tweedracht, extremisme, en aanzetten tot corruptie.

Kort daarna trok een groep van de IS-inlichtingendienst naar Al Furousiya. Ze omsingelden het kamp met de bedoeling het te bestormen.

Maar de Nederlanders openden zelf het vuur en er vielen slachtoffers aan beide kanten. Uiteindelijk viel de inlichtingendienst het kamp binnen. Ze arresteerden de 75 strijders die zich daar bevonden. Ze werden afgevoerd naar gevangenissen in Maadan en Tabaqa.

Op vrijdag 26 februari executeerde IS dan acht Nederlandse IS-strijders in Madaan nadat zij beschuldigd waren van extremisme en aanstoking tegen Islamitische Staat.

/r/syriancivilwar Thread Parent Link - twitter.com