Blog: Du er ikke racist, fordi du kritiserer islam og indvandring

Det var måske ikke det bedste eksempel, men det er nu mere end en religionskrig. Det handler blandt andet om USAs fortsatte forsøg på geopolitisk dominans igennem især Saudi-Arabien og deres rolle i Mellemøsten generelt og hvilken virkning deres destruktive adfærd har i form af flygtningestrømme og terror eksempelvis. Så jeg synes der er masser perspektiver også i forhold til dansk udenrigspolitik. og er det ikke interessant vi sidder i menneskerettighedsråd og er allierede med verdens største krigsforbrydere? I en mere retfærdig verden, og det er vel det vi skyder efter, ville der jo netop, som du skriver, være dækning efter tragediens omfang, men vi synes jo bare ikke det er så vigtigt igen, når det sker langt væk og til mennesker der er forskellige fra os, og det er forståeligt nok på sin vis, vi er uperfekte væsner...men det har altså den selvforstærkende effekt at vi bliver fremmedgjorte fra de mennesker sammenlignet med dem vi ligner, og det er jo bare objektivt set forkert ikke? vi er ikke vigtigere bare fordi, det er til at forstå vi føler os vigtigere.

/r/Denmark Thread Parent Link - jyllands-posten.dk