Hea näide keskmiste eestlaste teadmistest poliitika kohta

Vabandan, et vastamisega niivõrd kaua läks.

Esiteks, 6-aastastel ei ole valimisõigust mitte sellepärast, et nad oleks tingimata lollid, vaid sellepärast, et tegu pole juriidilises mõistes vastutusvõimeliste isikutega, kes ei suuda veel enda valikute eest vastutada. 18-aastane on eeldatavasti juba võimeline oma tegude, otsuste eest vastutama ja on juriidilises mõistes sõltumatu isik.

Teiseks, demokraatliku ühiskonna eesmärk ei ole muuta hääletamine privileegiks, vaid pigem vastupidi, julgustama inimesi hääletama, sest demokraatliku põhiprintsiibi järgi on kõik kodanikud oma õigustes võrdsed, see tähendab, et riik peab püüdma arvestada seadusloomes jms. kõigi kodanike arvamusega võrdselt.

Kolmandaks, oleks vaid intelligentsematele valimisõiguse andmisel mõtet siis, kui riigi eksisteerimise eesmärgiks oleks luua nt kõige paremini toimiv majandusmudel, või kõige suurema kapitali sissevooluga finantssektor. Kuid see ei ole nii. Riigi ainuke üldine eesmärk on tagada oma elanikele võimalikult mugav ja stabiilne elukeskond, mis eeldatavasti päädib läbivalt õnneliku ja rahuloleva ühiskonna tekkega. Selleks, et riik saaks muutuda oma elanike jaoks parimaks võimalikuks elukohaks, tuleb arvestada kõigi elanike vajaduste ja nõudmistega, mida kahjuks, andes valimisõiguse vaid teatud osale ühiskonnast, teha ei saa, sest tark olemine ei ole mingis otseses seoses inimese empaatiavõimega ja oskusega arvestada teiste vajaduste/soovidega.

Viimaseks, on demokraatlikus riigis nn. "õige" otsuse tegemine olulisuse mõttes teisejärguline. Kõige tähtsam on see, et otsuse teeks rahvas, sest demokraatlik riik kuulub ju ometi lõppude-lõpuks rahvale. Ja see kuulub võrdselt nii tarkadele kui lollidele, nii eestlastele kui venelastele, nii valgetele kui mustadele.

Seega on vaid nn. "pädevamatele" valimisõiguse andmine tõeliselt ebademokraatlik, sest IQ testiga mõõdetav number on midagi, mis on kaasasündinud, midagi, mille üle pole inimesel endal mingit kontrolli. Selline eraldamine ja eristamine läheb vastuollu Prantsuse revolutsiooniga tekkinud tänapäevase demokraatia põhitõega, mis on: Kõik inimesed on sünnijärgselt võrdsete õiguste ja kohustustega.

Tahan lihtsalt öelda, et igal inimesel peaks olema õigus kujundada oma riigi nägu, sest see riik on sama palju tema oma kui see on teiste oma. Aitäh.

/r/Eesti Thread Link - youtube.com