"Man can't change climate", only God can proclaims U.S. Senator James Inhofe on the opening session of Senate. Inhofe is the new chair of the U.S. Environment & Public Works Committee.

                                        ``        
                                       ...+.:..`     
                                  .----.``` .+:/+/::. `    
               .-//++o++ososo++::``     `.+s-:o/`   --.:::.:o:--`    
             -/+yhhhhhyymdNNMMMMMMNNNNds/-`  ./ymmmNd:     `.`.--/+/-.     
           ./ohyyhhdNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNms:+dmNNNNNms     `::-//:.``     
         `:sdsyydyhsdmMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNNMMNNNNy.      ` ``        
        `+hsyhysoyhNNMMMMMMMMMMNyhMMMMMMMMMMNdyyhdNMMNd:`                
       `odo+ohhdydNMMMMMMMMMMdhs//+yNMMMMMNddms-//dhmNMh:                
       :hs++ohmMMMMMMMMMMMmysy+ssoss+ohmMMMMNmhs:..-hsyNmds`               
      oh+sssdNMMMMMMMMMMdsssyyyyh+hyoyyyshNMMMdyyy+oooNMMMMm:               
     `yyoosdNMMMMMMMMMMMhohhoyyy+h+dd/dsysyoyMMMNmMdydhMMMMMMNo              
     `hysNmNMMMMMMMMMMMmyodhyysyssosdd+d+dsysodMMMMMMNMMMMMMMMMNy`             
     sMhNMMMMMMMMMMMMNooyyhdsshsshsood+oom/hyyohMMMMMMMMMMMMMMMMMh`             
    `oNmMMMMMMMMMMMMMM++syysms+moohsdsyyd/d+doysssMMMMMMMMMMMMMMMMMy`            
  `/ydysMMMMMMMMMMMMMMMs+yhsdy+yohomdsshohos+moyyo+NMMMMMMMMMMMMMMNmNhy+-`          
  oNMM:hMMMMMMMMMMMMMMMmsyyoddhs+y/yyyyyhyyd/hoyshoMMMMMMMMMMMMMMMMMMhsMNm+`         
  hMMMoNMMMMMMMMMMMMMMMMNdoy+shhyyshdNsdhssyy+hyyymMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdMMNs         
  .hMMNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmoysoyyssyhdosos/osdoydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMmNMNMMNN-         
 .dMMMsmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdoyy+soyyyyyyohshhhdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMNMMMMN-         
 :NMMMhMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhssssssyhhyyyssdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhNMMMMNm`         
 `yNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyosoysyossdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMm/         
  :mMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdsosymNMMMMMNNdmmNMMMMMMMMMMMMNNdhMMMMMMh/`         
  oNMMyhMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmNMMMMNMmddhdhddmNMNNdNdmddhhyyNMNMMMM+          
  :MMMMNsmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmddmdmNmmNhyyyhhmNhdNNddhsyssosyddNmNNMMMMN/          
  oMMMMMNyNNmNNMMMMMMMMMMMMNds/-..``..-+yddhyhhdNMMNNNmdNmhhyhhNNmMMMMMMMMMs          
  :NMMMMMyydmddmmNNNNNMMMds-`      `-+syhmhdMNmddyhmNNmdmdmmNMMMMMMMMh          
  `hMMmMMMdshdddyssohhmy/`    ````    `-:syhddyyhhNNmmNMNNNdNMMMMMMMN+          
  -hMMMMMMdosdos/shhs:`   `. .`` ```    -:+ssyyhymNdhdNMMMNMMMMMNNy+          
   `+dmNMMNy/:::oy+.`  ` ``--`./-:.--:::-````.--.-++ydNdhysmMMMMMMmys/:.           
    .:/so///:hh//oo/o+/:-:/-::+/-/shdmNyoyydmNd/``./syoshohdNMMMMh             
       .-.+mdNMNMNMMmo/+://+ohmMNMMNNNMNmNmyy- `/++oyymNmMMMN+             
       :-.`.smNMmNNNNms/://ssNNNNdMNNNNNMmo...` `oy+sdMMMMMmy-              
        o. :++hmNmmdmmmd/::+/hyyy+dmNNddss/:-.```+hso/NMmmo.`              
       s-y/`+/:y/-+s/./do-:-///-+s+`-s+/-.```  .-ommo++:.`                
      -sooo/:.`+y+//..-s``` o.+o///oo/:-.   `o:dddds-`                 
      `/hoyyyy.``.-++-.:.  `/--ysss:. `   ` .:yhdhNmo-`                 
     -hsdssNMm-  ``` :  `-: ---`     ``-hodNMMho:.                 
     +myymmhhd/.   ..   .       -/ymNNMMMNos-                 
     ./mhydmdso+-.   -    ```     /oNMMNNNMMNNm:.                 
     dNmNmhdmhyo+:` -.:   .+y.s     /ymMMMmmmNMNm++`                
     :NNNNMMddhhs+. +.- `:osNMMy/     /yNMMNNmNNMMMs+`                
     +NhmMMNNmmhoo+/::+y:sMNMNNNNm/ ```.```-ohMMMMNNNmMMNs/.                
     :mdmMMNhMMMMMMMMMdMh/mMMNMNNMmo/+//ooo+yhMMMMMMMNMMMo+`                
     `oMMMMNMMMMMMMMMMNNN.:dmNNNNMMMdyosyoyoshMMMMMMNMMMN+:                 
     :MMMMMMMMMMMMNNMMy: `..``-smhyNNNNddyhNMMMMNMMMMmo/                 
     `+NMMMMMMMNMMMMMm-`     /s-yNMMMMMMMMMMMMMNdy+:`                 
      :MMMMMMMMMMMMmh++/`   ``.:+//ohhNmMMMMMMMMyso:`                  
      oNMMMMMMMMMmh+++++//:///+++ooo+oooyhmMMNNMNo-`                    
      :dNMMMMMMmhs+so+//s++o+oshsssssdsNNNNMMNy:                     
       -mmMMNdmNNmsyddssssysoooyososyhymyo/o/                       
       .//ssysyymhdhsssyshdyyodyyymodso-..``  -/.`` `                  
       ` ` `ooyhsdyyhyosyhydssoshysh+-.  `` `- --.`                  
           -::o++s//++/++/+s+://-`                          
             ```   `                               
/r/news Thread Link - theguardian.com